Inför OECD:s internationella förhandlingar i Paris går 175 civilsamhällesorganisationer, däribland Swedwatch, från mer än 45 länder ut med ett gemensamt uttalande om att statsstödda exportkrediter av olje- och gasprojekt via OECD-länderna måste upphöra. 

"Samtidigt som klimatkrisens enorma påverkan på mänskliga rättigheter och miljö är uppenbara för alla diskuterar OECD-länderna fortfarande om det ska införas restriktioner eller inte när det gäller exportfinansiering av olja och gas. De ignorerar därmed helt klimatforskningen och FN:s tydliga budskap att fossila bränslen måste fasas ut överallt", säger Davide Maneschi, ansvarig för arbetet som rör klimatomställning och hållbara investeringar på Swedwatch.

Om fossila bränslen inte fasas ut kommer det här inte bara förvärra klimatkrisen utan också innebära inlåsning i fossil teknik i de länder där det pågår sådana projekt.

"Ska klimatförändringarna upphöra innebär det en värld utan fossila bränslen, så enkelt är det. OECD måste därför sluta stötta fossilbränsleindustrin och i stället engagera sig i en rättvis omställning där miljö och mänskliga rättigheter står i centrum", säger Davide Maneschi.

Mellan den 6-9 mars möts förhandlare inom OECD:s medlemsländer (Organisation for Economic Co-operation and Development) för att bestämma hur OECD:s ramverk inom exportkrediter (Arrangement on Officially Supported Export Credits) ska moderniseras. Förhandlarna består av representanter från Australien, Kanada, EU, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Turkiet, Storbritannien och USA.

"Mötet innebär en viktig möjlighet att ta ett stort kliv framåt när det gäller att agera i linje med vad forskare säger behöver göras för att hålla sig till Parisavtalets överenskommelse om max 1,5°C höjning. Och klimatforskningen är supertydlig, inga nya olje- eller gasfält kan exploateras, och 40 procent av de fält som redan finns måste stängas i förtid", säger Davide Maneschi.

Det gemensamma uttalandet förespråkar därför att allt stöd via statliga exportkrediter till ny infrastruktur som hör till olje- och gasprojekt förbjuds.

Flera av de länder som nu förhandlar i OECD i mars har redan lovat att innan slutet av 2022 upphöra med internationell finansiering när det gäller fossila bränslen, inklusive via deras exportkreditinstitut. Det här löftet gavs vid COP26: Statement on International Public Support for the Clean Energy Transition och Sverige är ett av länderna som skrivit under.

I uttalandet står det uttryckligen att de undertecknande parterna också ska:
”…driva multilaterala förhandlingar i internationella forum, särskilt inom OECD, för att se över, uppdatera och stärka de regelverk som utgör ramarna för styrning så att de linjerar med målen i Parisavtalet ”

"Länder som har implementerat de här klimatlöftena i sina egna länder, som Sverige, Storbritannien, Danmark och Nya Zeeland, måste nu se till att det som de samtidigt lovat – att även driva den här frågan på OECD-nivå – inte glöms bort. Sverige och EU måste nu leva upp till sina ambitiösa klimatmål och vara en drivkraft när det gäller att fasa ut internationellt offentligt stöd för fossila bränslen inom OECD", säger Davide Maneschi.


FAKTA
Exportkreditinstitut, ECA:s (Export Credit Agencies), är de största internationella offentliga finansiärerna av fossila bränslen. Genom lån, lånegarantier och försäkringar stöttar de inhemska företag och hjälper dem att minska de risker som uppstår vid försäljning utomlands.

Den här finansieringen är regeringsunderstödd, ofta med förmånliga villkor, och hjälper till att stötta upp fossilbränsleprojekt och infrastruktur som annars hade varit för riskabla för den privata sektorn att finansiera själva.

G20-ländernas exportkreditinstitut ger idag sju gånger så stort stöd till projekt kring fossila bränslen än till projekt som rör förnybar energi. Mellan 2019-2021 stöttade G20-ländernas ECA:s fossila bränsleprojekt för 34 miljarder dollar varje år, varav över 90 procent rörde olja och gas. Bara 4,7 miljarder dollar gick till projekt som handlade om ren energi.

  • Bransch: Energi
  • Fokusområden: Naturresurser
  • Publikation: Artikel

Senast publicerat

Presskontakt