|
Bransch Fokusområden IT och telekom Latinamerika Leverantöskedjor Mellanöstern och Afrika Metaller och mineraler Naturresurser Publikation Rapport Region Tillverkning
Utbildningsmaterial lyfter elektronikens baksida – och möjligheter att påverka
Hur hänger utvinning av mineraler som finns i mobiltelefoner ihop med tillgång till rent vatten för människor som bor runt koppargruvor? Vilka risker finns i tillverkningen av elektronik vad gäller arbetsmiljö och arbetsvillkor? Hur kan konsumenter påverka - och vilket ansvar har företagen? 
Läs mer
Civilsamhällets utrymme Finance and investment Fokusområden Högrisk och konflikt Mellanöstern och Afrika Middle East and Africa Natural resources Naturresurser Publikation Rapport Region Region
Markövertaganden spär på konflikter i Liberia och Sierra Leone
Liberia och Sierra Leone har identifierat ekonomisk tillväxt, hållbar användning av naturresurser och stärkande av kvinnors rättigheter som centralt för välstånd och fredsbevarande arbete. Samtidigt visar en ny rapport från Swedwatch att företagsaktiviteter kopplade till storskaliga markförvärv ofta påverk...
Läs mer
Alla publikationer
Swedwatchs publikationer Sedan starten 2003 har Swedwatch publicerat över 100 rapporter, varav de flesta är tillgängliga på den här sidan. Under Aktuellt finns även möjligheten att söka efter en publikation utifrån region, bransch eller fokusområde.Swedwatchs publikationer Sedan starten 2003 har Swedwatc...
Läs mer
Swipe right
StartsidaSwipe right? I din telefon finns minst 40 mineraler. Flera av dem riskerar att ha ett mörkt förflutet.»Jag tycker att det läggs för mycket ansvar på oss konsumenter, och för lite på företagen och de som styr samhället.« SalmaTillgång till läkare, bank och en konstant uppdaterad uppslagsbok i fic...
Läs mer
|
Asien Bransch Europa Fokusområden Jordbruk och livsmedel Leverantöskedjor Publikation Rapport Region
Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete
Företag och grossister i den svenska bärbranschen har inför säsongen 2013 tagit lovvärda initiativ för att förbättra villkoren för utländska arbetare som plockar vilda bär i Sverige.
Läs mer