Till sista droppen – om vattenbristen i Ica

FILM | 13 november 2018

Peru är ett av Sydamerikas mest vattenstressade länder – och en ledande exportör av vattenkrävande sparris. Ökad efterfrågan på grödan har skapat ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i exportjordbruket men en överanvändning av färskvattnet har lett till en akut vattenkris för lokalsamhällen i Ica-området i södra Peru. 

Det torra klimatet i Ica-området har visat sig vara gynnsamt för sparrisodling. Exportföretagen skördar stora mängder sparris två gånger om året. Problemet är att det till varje kilo sparris går åt runt tusen liter vatten.

Grundvattennivån har på sina håll sjunkit ner till 100 meter under marken och grundare brunnar har torkat ut och nu står lokalbefolkningen i ökenområdet Ica – där majoriteten av sparrisen odlas – inför en akut vattenkris. I rapporten To the last drop  från Swedwatch och Diakonia framgår att vattenbristen skapar flera allvarliga problem bland annat på hälsa och försörjning.

I en film som spelades in när Diakonia besökte Ica-dalen under sensommaren 2018 berättar människor i området hur vattenbristen påverkar deras vardag.