Swedwatch lyfte kundansvar vid OECD-konferens i Paris

ARTIKEL | 7 maj 2019

På OECD:s årliga gruvkonferens arrangerade Swedwatch en expertpanel under rubriken ”Selling mining machinery on high-risk markets – the need for downstream due diligence to avoid complicity in human rights violations”.

Swedwatch presenterade sin research från Myanmar, där lokalsamhällen drabbats hårt av utvinningen av ädelstenen jade. Utvinningen, som sker i ett område av väpnad konflikt, möjliggörs av tung gruvutrustning vars inflöde till Myanmar ökat kraftigt de senaste 20 åren. Experterna som deltog i panelen diskuterade det ansvar som vilar på företag som säljer utrustning till denna typ av högriskmiljö, och drog slutsatsen att även om kundansvar tydligt beskrivs i internationella riktlinjer från FN och OECD, tenderar företag att bortse från detta. Experterna menade att kundansvar måste upp högre på företags och staters agenda, och uppmuntrade Swedwatch att fortsätta driva frågan. Panelen rekommenderade avslutningsvis om lagstiftning om obligatorisk due diligence för företag.

Läs mer här