Europasamarbete för hållbar IT

ARTIKEL | 7 november 2017

I november gick startskottet för ”Make ICT Fair”, ett projekt som syftar till att öka kunskapen om de risker som är sammankopplade med IKT-sektorn. Swedwatch är en av elva europeiska organisationer som ska driva projektet.

Tillverkningen av produkter relaterade till IT-sektorn såsom datorer och mobiltelefoner är förenade med flera risker. Utvinningen av de många mineraler som ingår i elektroniken är förknippad med svåra arbetsförhållanden, barnarbete och understödjande av väpnade konflikter. Andra risker är låga löner, extrem övertid och exponering för farliga kemikalier.

För att öka kunskapen om dessa risker hos allmänheten, men även hos upphandlade svenska och europeiska myndigheter som är stora beställare av IT-produkter, har Swedwatch tillsammans med tio organisationer från olika EU-länder inlett samarbetsprojektet Make ICT Fair. Förutom att lyfta problematiken, syftar projektet även till att få fler upphandlande myndigheter inom EU att ställa krav i sina IT-upphandlingar på att mänskliga rättigheter ska efterlevas i leverantörsleden.

Projektet, som finansieras av EU och samfinansieras av Sida, är treårigt. Under perioden kommer Swedwatch bland annat att hålla workshops på skolor, i kommuner och arrangera rundabordssamtal med både offentlig och privat sektor.