Trelleborg i konflikt med facket

RAPPORT | 29 augusti 2005

En av Trelleborgs fabriker på Sri Lanka har under drygt ett år försökt förhindra bildandet av en lokal, oberoende fackklubb.

Avsaknaden av fackliga rättigheter i de ekonomiska frizonerna i Sri Lanka har skarpt kritiserats av Fria Fackföreningsinternationalen och ILO, det FN-organ som bevakar att mänskliga rättigheter efterlevs i det globala arbetslivet. En av Trelleborgs fabriker på Sri Lanka försökte under drygt ett år förhindra bildandet av en lokal, oberoende fackklubb i en frizon. Den utdragna konflikten har slutligen resulterat i ett erkännande av facket.

För att förhindra liknande situationer i framtiden och för att bidra till en god utveckling för de anställda i fabrikerna på Sri Lanka ger SwedWatch och Fair Trade Center följande rekommendationer till Trelleborg:

1. Upprätta kollektivavtal med FTE&GSEU på fabrikerna i Sri Lanka. (ILOs deklaration om de fyra fundamentala principerna och rättigheterna 1998, ILO konvention nr 87 och 98, OECDs riktlinjer, paragraf 4, 1, a).

2. Förhandla ett globalt avtal med Internationella kemi-, energi-, gruv- och fabriksarbetarefederationen, ICEM (Industrifackets rekommendation).

3. Förtydliga uppförandekoden med hänvisningar till relevanta ILO-konventioner. (Fria fackföreningsinternationalen, ICFTUs, rekommendation).

4. Underlätta så att ett globalt koncernfack kan skapas inom Trelleborg-koncernen. (Något som rekommenderas av Internationella Metallfederationen, IMF).

5. Förankra uppförandekoden och kunskapen om OECDs riktlinjer för multinationella företag inom hela koncernen, speciellt till lokala chefer. (OECDs riktlinjer paragraf 2.8).