Stora framsteg i bärbranschens ansvarsarbete

RAPPORT | 25 juni 2013
Det har skett en positiv utveckling inom företagsansvarsområdet i den svenska bärbranschen. Foto:istockphoto

Företag och grossister i den svenska bärbranschen har inför säsongen 2013 tagit lovvärda initiativ för att förbättra villkoren för utländska arbetare som plockar vilda bär i Sverige.

Rapporten Blåbärsbranschen tar krafttag för bättre villkor i skogen visar på en mycket positiv utveckling inom företagsansvarsområdet i den svenska bärbranschen. Swedwatch har uppmärksammat dåliga arbetsförhållanden i bärskogarna sedan 2011 och kan konstatera att tillsynen förbättrats avsevärt inför säsongen 2013.

Både detaljhandelsföretagen och flera stora bärgrossister kommer att göra sociala revisioner i skogarna. Dessutom är något så unikt som gemensamma krav och ett gemensamt revisionsverktyg för branschen under utveckling. Branschorganisationerna Svensk Handel, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen samt flera företag och grossister deltar i samarbetet. Tanken är att överföra erfarenheterna till andra områden med många utländska arbetare som till exempel grönsaksodling och trädplantering.

I huvuddrag har följande viktiga steg tagits av bärbranschen inför säsongen 2013:

  • Branschorganisationerna Svensk Handel, Svensk Dagligvaruhandel och Livsmedelsföretagen, samt några av de största detaljhandelsföretagen och bärgrossisterna, arbetar tillsammans för att införa gemensamma krav och ett gemensamt revisionsverktyg för bärbranschen.
  • Fler revisioner kommer att utföras i skogarna än tidigare.
  • Dokumentationen av ansvarsarbetet kommer att ske mer systematiskt.
  • Utbildningsmaterial i svensk arbetsrätt och annan praktisk information har producerats på thailändska och kommunicerats till bärplockare i Thailand.
  • Kraven på verifikat som visar att de thailändska bärplockarnas arbetsgivare följer regelverken har skärpts.
  • Kraven på att kunna spåra var bären är plockade, och av vem, har skärpts.

Ansvarsarbetet är främst inriktat på att förbättra villkoren för de arbetare som är anställda av utländska bemanningsföretag, det vill säga den organiserade plockningen. Den gruppen utbildas nu om svensk arbetsrätt, allemansrätten, säkerhetsfrågor och löner.

En utmaning som återstår är hur branschen ska förbättra kontrollen av ”fria” plockares villkor. Det är svårt att hitta de mellanhänder som ”organiserar” fria plockare. Swedwatchs tidigare granskningar, och företagens egna revisioner, pekar på risken att mellanhänderna utnyttjar de fria plockarna och tar en del av vinsten. För att förebygga risken för exploatering kommer grossisterna att öka kraven på identifieringen av fria plockare. Bärbranschens initiativ visar med all tydlighet hur ett gemensamt problem kan bemötas proaktivt och på bred front. Nu återstår att se vad det ger för resultat i bärskogarna.

Gjord i samarbete med: Svenska kyrkan