Skoföretag har dålig kontroll på miljön

RAPPORT | 10 december 2009
Kemikalieförvaring på garveri i Indien

Produktionen av läderskor som säljs i Sverige leder till stora miljöproblem i utvecklingsländer.

I en rapport från Swedwatch och Naturskyddsföreningen granskas hur de största skoföretagen i Sverige arbetar med att minska miljöeffekter i sin produktion. De undersökta företagen är ANWR, Ecco, Eurosko, Nilson Group, Scorett samt Vagabond. Granskningen visar på stora brister i företagens kunskap om produktionen, liksom vilka krav och kontroller de har av hur leverantörerna lever upp till deras miljökrav.

Rapporten visar att alla företag uppmanar sina leverantörer att följa miljölagstiftningen i landet där produktionen sker. Och utöver det har flertalet av företagen en lista över vilka kemikalier som inte får finnas i de färdiga skorna. Men endast två företag – Ecco och Vagabond – har dessutom restriktioner på själva produktionen. Inget av företagen, förutom Ecco som driver egna fabriker och garverier, kontrollerar om kraven följs hos underleverantörerna.

Effekterna av bristande kommunikation, kunskap och krav mellan de svenska företagen och garverierna tydliggjordes under ett besök på ett garveri i Pakistan som tillverkar läder till ett av de svenska företagen. Bland annat visade besöket på tveksamheter kring om fabriken har tillstånd att garva läder, att garveriet inte har någon vattenrening samt att det saknas skyddsutrustning för arbetarna. Fabriksledningen hade ingen kännedom om några krav från det svenska företaget och de hade heller aldrig fått sin verksamhet kontrollerad.

I en fältstudie i södra Indien, där flera svenska företag uppger att deras läder garvas, visade vattenprover på stora föroreningar, bland annat höjda salthalter i både vattendrag och mark. Det har fått som följd att skördarna i det omgivande jordbruket har minskat radikalt under de år som läderindustrin har expanderat.

Gjord i samarbete med: Naturskyddsföreningen