Skanska inblandat i kontroversiell oljeutvinning i Ecuador

RAPPORT | 1 maj 2008

Det är tveksamt om Skanska lever upp till sin uttalade etiska ambitionsnivå i Ecuador och förespråkar en oberoende undersökning i de områden där oljeutvinningen görs. Skanska bör också redovisa sina riskkonsekvensanalyser offentligt, visar Swedwatchs rapport.

Oljeinkomster är Ecuadors viktigaste inkomstkälla och bidrar till investeringar och utveckling. Den riskerar dock också att ha ett högt pris för många människor, främst beroende på att den har svåra biverkningar för de ursprungsfolk och bönder som lever i de områden där oljan utvinns. Flera stora oljebolag kontrakterar i sin tur företag för att få hjälp att kunna utvinna och transportera oljan. Skanska är ett av de företag som levererat till oljebolagen under flera år.

För närvarande är 16 oljebolag verksamma i den ecuadorianska Amazonasregionen. Skanska utför för närvarande olika typer av arbeten åt två av dessa. Enligt organisationen AmazonWatch sker det varje år oljeutsläpp uppemot 32 000 fat i Amazonasregionens flodsystem, men de sammanlagda utsläppen är troligtvis avsevärt större. Detta beror på att många läckage är underjordiska och därför närmast omöjliga att mäta.

Ursprungsbefolkningen betalar ett högt pris
Ursprungsfolken i de områden där oljeutvinningen äger rum, bland annat där Skanska är eller har varit, har drabbats hårt av oljebolagens framfart. Utsläppen rinner ned i vattendragen och dödar fisk som människorna lever av, villebråd skräms längre in i djungeln, nybyggare utnyttjar vägarna in i Amazonas och börjar konkurrera med ursprungsfolken om naturens resurser och arbetsmöjligheter. Människor blir beroende av oljebolagen och överger sin traditionella livsstil och oljeutsläppen riskerar att öka förekomsten av många olika sjukdomar. Allt detta innebär att ursprungsfolkens traditionella försörjningssätt och kulturer sakta bryts ned.

Lever Skanska upp till sin uppförandekod?
I sin uppförandekod hävdar Skanska att företaget bedriver sin verksamhet med hög integritet och moral. Dessutom slår man fast att man inte deltar i verksamhet som innebär oacceptabla miljömässiga och sociala risker. Företaget säger sig också sträva efter att identifiera sådana risker så tidigt som möjligt för att underlätta att lämpliga åtgärder vidtas och riktiga beslut fattas i tid.

Ursprungsfolken i de berörda blocken i Ecuador har till stor del berövats sin traditionella kultur och sitt försörjningssätt. De har inte haft möjlighet att ta ställning till denna förändring på ett demokratiskt och jämlikt sätt. Skanska har valt att delta i oljeutvinningsprojekten trots att riskerna med verksamheten torde ha varit uppenbara för företaget.

Gjord i samarbete med: Svenska Kyrkan,Latinamerikagrupperna, FIAN