Oacceptabla förhållanden bakom vår mobila värld

RAPPORT | 26 november 2007

50 000 barn och ungdomar uppskattas arbeta i Katangas gruvor i Kongo-Kinshasa. En stor del av metallen kobolt som de bryter hamnar i bärbar elektronik.

Cirka en fjärdedel av världens kobolt används i laddningsbara batterier som ingår i mobiltelefoner, datorer, MP3-spelare, videokameror, digitalkameror och spel. Merparten av kobolten kommer från gruvor i Zambia och Kongo-Kinshasa, där invånarna berättar om den miljöförstöring som orsakar hälsoproblem och förlust av odlingsbar mark. Under 2005 omkom 80 människor inom Zambias gruvindustri. I Katanga i Kongo-Kinshasa uppskattas en tredjedel av alla som arbetar med gruvdriften vara mellan 7 och 18 år gamla. De arbetar oftast utan skyddsutrustning och lever därför både ohälsosamma och riskfyllda liv.

Metallpriserna har skjutit i höjden på senare år, men många gruvarbetare i Afrika har inte fått ta del av vinsten. Lönerna täcker ofta inte arbetarnas grundläggande behov. Utsläpp och avfall förstör miljön i länder som har svaga miljölagar och dålig kontroll av gruvbolagen. Gruvdriften genererar välbehövliga inkomster till fattiga länder, men döds- och olyckssiffrorna är nedslående höga.

Trots att metaller utgör nödvändiga delar av produktionen av konsument-elektronik har hittills inget av de marknadsledande producenterna arbetat med dessa frågor i någon nämnvärd utsträckning. Därför uppmanar det nybildade nätverket makeITfair, där SwedWatch, Fair Trade Center och Svenska kyrkan ingår, företagen att börja inkludera denna del av leverantörskedjan i sitt etik- och miljöarbete.

Gjord i samarbete med: MakeITfair