Nya satsningar på fabriksarbetare i Kina

RAPPORT | 27 november 2012

Solstolstillverkning på en fabrik i Guangdong i sydöstra Kina. Foto: Swedwatch

Clas Ohlson och Rusta satsar på att stärka fabriksarbetarnas röst hos kinesiska leverantörer. Biltema och Jula saknar liknande ambitioner och kan inte redogöra för några konkreta satsningar på de fabriker där Swedwatch kritiserat arbetsvillkoren.

Rapporten Flera steg mot bättre bransch sammanfattar det dialogmöte med företag och fack som Swedwatch arrangerade i september 2012. Vid mötet redogjorde Jula, Rusta och Clas Ohlson för hur de hanterat de rekommendationer som Swedwatch riktade till företagen i granskningen Från noll koll till full kontroll? som publicerades i juni 2012.

Rapporten visar att Clas Ohlson och Rusta ligger i framkant med att utvecklat sitt arbete med leverantörsansvar medan Biltema och Jula ligger efter med sitt CSR-arbete. Biltema närvarade inte vid mötet, men meddelade skriftligt att företaget nu har påbörjat arbetet med att ta fram en uppförandekod. Något som övriga företag har haft sedan länge.

På mötet framkom det att Rusta, i enlighet med Swedwatchs rekommendationer, kommer att dra ner på fabriksinspektioner och istället satsa mer på samarbete med leverantörerna samt utbildning för fabriksarbetarna. Även Clas Ohlson utlovar mer satsningar på utbildning till de anställda på fabrikerna och ska införa en jourtelefonlinje för klagomål från anställda gällande arbetsvillkoren. I rapporten understryks att utrymmet har ökat för utländska köpare att verka för en meningsfull dialog om arbetsvillkor och löner hos sina leverantörer. Detta beror på att den kinesiska regeringen öppet propagerar för behovet av kollektiva avtal på arbetsplatserna. Både Clas Ohlson och Rusta har åtgärdat de iakttagelser som Swedwatch gjorde under granskningen, och som stred mot företagens uppförandekoder. Jula och Biltema har ännu inte redovisat några sådana åtgärder. (Jula har i februari 2012 redovisat åtgärder. Se bilaga till höger.)

Gjord i samarbete med: Peace&Love Foundation