Djungelns lag i svenska bärskogar

RAPPORT | 26 oktober 2011


Hur gick det i bärskogarna i somras? Exploateringen har bytt skepnad. Nu är det de ”fria” plockarna som utnyttjas och de vågar inte protestera eftersom de är papperslösa.

Förra året rekryterades ungefär 5 000 bärplockare av olika asiatiska bemanningsförslag för att plocka blåbär i de svenska skogarna. Efter hård kritik tvingades Migrationsverket skärpa reglerna för rekryteringsföretag av utländska bärplockare.  I år kom ungefär 2 500 plockare via bemanningsföretag till Sverige, nästan alla från Thailand.

Samtidigt har den fria plockningen ökat. Medierapporterna sommaren 2011 reflekterar den förskjutning som skett i branschen och som Swedwatch varnade för i sin tidigare rapport. De plockare som kommit med seriösa bemanningsföretag har tjänat bra och vittnar om en lyckosam säsong. Gruppen fria plockare har däremot gett upphov till rapporter om grov exploatering. Om dessa arbetare blir lurade eller om de råkar ut för en trafikolycka när de transporteras till bärplockningen är de helt oskyddade och saknar rättigheter. De kan inte kräva att avtal ska följas och är inte försäkrade. Om de vänder sig till myndigheter riskerar de att själva bli åtalade eftersom de arbetar utan arbetstillstånd.

Utvecklingen innebär att ytterligare krav måste tillfogas de som formulerades i den tidigare rapporten. Swedwatch rekommenderar:
• Att grossisterna måste ta ett större ansvar för hur plockningen går till.
• En avkriminalisering av de papperslösas arbete.
• Att informationen till bärplockare från andra länder måste förbättras.

Den andra rapporten i serien ”Mors lilla Olle” är gjord i samarbete med Svenska kyrkan och Peace & Love Foundation