Anställda tystas medan vi talar

RAPPORT | 24 augusti 2008

Arbetare på mobilfabriker hanterar kemikalier utan skyddsutrustning, måste arbeta omänskliga övertidstimmar och bestraffas om de gör fel.

SwedWatch och Fair Trade Center har undersökt arbetsförhållanden i sex fabriker i Kina och Filippinerna, som tillverkar komponenter åt Nokia, Samsung, Motorola, LG, Sony Ericsson och Apples iPhone. På flera punkter strider förhållandena mot nationella lagar, internationella konventioner samt köparnas egna etiska uppförandekoder.

De anställda arbetar ofta tio till tolv timmar per dag, sex till sju dagar i veckan – i strid mot nationell lagstiftning och internationella konventioner. Minimilönen har blivit standard för heltidsarbete, men i Filippinerna täcker den långt ifrån kostnadernas för en familjs basbehov.

Inget av de stora mobilföretagen är i dagsläget villigt att diskutera de låga lönenivåerna på fabrikerna. Detta trots att låga löner förklarar en rad andra problem som företagen i sina etik-policies lovar att bekämpa. Låga löner för heltid leder till omänskliga övertidstimmar för att fabriksarbetarnas ekonomi ska gå ihop. Övertidstimmarna försämrar i sin tur arbetarnas hälsa. En del somnar och gör fel på grund av utmattning och straffas med löneavdrag som minskar lönen ytterligare. Den höga arbetstakten gör att många inte hinner sätta på sig någon skyddsutrustning trots att de hanterar hälsovådliga kemikalier.

Både i Kina och i Filippinerna tystas elektronikarbetare genom antifackliga åtgärder från både statens och arbetsgivarnas sida. I Kina har dock antalet strejker och anmälningar till myndigheterna om missförhållanden på arbetsplatser ökat starkt på senare tid, en utveckling som regeringen försökt dämpa bland annat genom en mer generös arbetslagstiftning. Inspektioner från myndigheternas sida är dock få, och fria och oberoende fackföreningar är förbjudna.

Många leverantörer pekar på mobilföretagens delvis motstridiga krav. Å ena sidan kräver de som köpare lägre produktionskostnader. Å andra sidan vill de se bättre arbetsvillkor och ökad miljöhänsyn – något som så klart kostar pengar. Större leverantörer kan hantera denna ekvation om de vill, men för mindre företag längre ner i leverantörskedjan är det svårare. I dessa skikt av leverantörskedjan gör inte mobilföretagen några kontroller.

Gjord i samarbete med: MakeITFair