Behov av ökad kompetens i Europa om sociala krav – rapport

ARTIKEL | 26 januari 2018

Det finns flera goda exempel på upphandlande europeiska myndigheter som ställer krav på att mänskliga rättigheter ska respekteras i leverantörsleden, men för de flesta är frågan helt ny. Det visar en rapport från European Working Group for Ethical Public Procurement, ett nätverk för aktörer som driver på för socialt hållbar upphandling där Swedwatch ingår.

I rapporten, som tagits fram av svenska Upphandlingsmyndigheten som ingår i nätverket, har författarna kartlagt hur europeiska myndigheter använder sociala krav i sina upphandlingar och visar att det görs på olika sätt. Några goda exempel lyfts, bland annat från Sverige och Norge, där framförallt myndigheter inom sjukvårdssektorn aktivt ställer krav och följer upp dem, något som krävs för att få effekt i praktiken.

Rapporten, Mapping Initiatives for Ethical Public Procurement in Europe, konstaterar att det behövs ökad kompentens bland upphandlande myndigheter i Europa för att fler ska börja ställa krav och arbeta aktivt för mer hållbara leverantörskedjor. I flera länder pågår ett arbete för att ta fram vägledning för hur sociala krav gällande mänskliga rättigheter kan användas.

Swedwatch har länge arbetat för att lyfta vikten av hållbar upphandling, bland annat i rapporten Agents for change från 2016.