Ny FN-resolution till stöd för MR- och miljöförsvarare

ARTIKEL | 28 mars 2019

FN:s råd för mänskliga rättigheter tog ett viktigt steg när det nyligen antog en resolution som svar på de ökade hoten mot försvarare av mänskliga rättigheter och miljö runtom i världen.

Resolutionen understryker bland annat företags ansvar att respektera MR- och miljöförsvarares rätt att utföra sitt arbete fria från hot och våld. Företag uppmuntras även att öppet kommunicera hur de arbetar med att hantera risker för negativ påverkan på mänskliga rättigheter, framförallt när frågor och klagomål framförs av MR- och miljöförsvarare eller andra representanter för drabbade.

Resolutionen riktar sig även till stater och gör tydligt att de ska uppmuntra – och när så är lämpligt kräva – att alla företag genomför riskbedömningar gällande mänskliga rättigheter, så kallad due diligence. Sådana riskbedömningar ska enligt resolutionen basera sig på nära dialog med de lokalsamhällen som påverkas av ett företags verksamhet.

Antagandet av resolutionen antogs i ljuset av de senaste årens negativa utveckling när det gäller hot och attacker mot människorätts- och miljöförsvarare. Enbart under 2018 mördades 321 försvarare, den högsta siffran någonsin. Kvinnliga försvarare är speciellt utsatta, vilket också uppmärksammas i resolutionen. Majoriteten av de som dödades stod upp för markrättigheter, miljö eller ursprungsfolks rättigheter, ofta gentemot intressen från utvinningsföretag eller landintensiva projekt.

Swedwatch arbetar kontinuerligt med att lyfta de allvarliga utmaningar som många MR- och miljöförsvarare möter dagligen, och att stärka deras möjligheter att verka. Vi välkomnar resolutionen som ett viktigt verktyg för att påminna alla aktörer, däribland företag, om vikten av att a identifiera och hantera risker mot MR- och miljöförsvarare, till exempel i värdekedjor eller i de länder där verksamheten bedrivs.