Debatt: Lagstifta om företagens MR-ansvar

ARTIKEL | 13 september 2017

Sverige bör göra företag skyldiga enligt lag att analysera och agera på sin inverkan på mänskliga rättigheter, argumenterar Swedwatch och Amnesty i en debattartikel.

I dokumentärfilmen Dead Donkeys Fear No Hyenas som nyligen visades i SVT, skildras landgrabbing och kränkningar av urfolket Anuaks rättigheter i regionen Gambella i västra Etiopien. Filmen beskriver hur etiopiska staten upplåter mark – bebodd av anuaker – åt företaget Saudi Star för etablerandet av en risodling. Bybor vittnar om hur de tvingas flytta och överge mark de brukat i generationer, och om våld i den konflikt som uppstår. I filmen förekommer även det svenska bolaget Midroc som byggde personalbostäder till odlingsanläggningen.

Enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har företag ett ansvar för att ta reda på vilken påverkan på mänskliga rättigheter deras affärsverksamhet har. De ska agera för att motverka denna påverkan och säkerställa gottgörelse för människor vars rättigheter kränks. Urfolk har särskilda rättigheter enligt folkrätten och deras medbestämmande ska säkras för projekt på deras mark.

Dessa principer har inte efterlevts i fallet som Dead Donkeys beskriver.

Att företag brister i vilja eller kunskap om sitt ansvar för mänskliga rättigheter är tyvärr inte ovanligt. Det är därför positivt att regeringen nyligen gett Statskontoret i uppdrag att se över Sveriges efterlevnad av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Det är något Swedwatch välkomnar och vi hoppas att den leder fram till ett tydliggörande av företagens ansvar. I debattartikeln argumenterar vi för att Sverige bör lagstifta om att företag ska analysera sin påverkan på mänskliga rättigheter.