Gruvsektorns MR-risker fokus för möte i Marikana

ARTIKEL | 25 oktober 2018

Företag som säljer gruvutrustning har ett ansvar att hantera MR-risker som kan kopplas till verksamheten hos de bolag som utrustningen säljs till. Den aspekten av företagsansvar stod i centrum när Swedwatch träffade gruvsamhällen i Marikana i oktober.

I februari 2018 publicerade Swedwatch tillsammans med Afrikagrupperna rapporten Carrying the costs som granskar företags ansvar för mänskliga rättigheter i kundrelationer och byggdepå en fältstudie i Sydafrikas platinabälte – ett område vars invånare lever i utbredd fattigdom trots att de bor ovanpå en av världens mest värdefulla naturresurser.  Rapporten var en uppföljning på rapporten Platinautvinning med risker från 2013.

I oktober var Swedwatch inbjudna av civilsamhällesnätverket Bua Mining Communities att presentera rapporten och att diskutera dess findings i lokalsamhället Marikana med representanter olika gruvsamhällen .

Läs mer om diskussionerna och rapporten här.