Upphandling för hållbar utveckling

ARTIKEL | 20 januari 2016
Civilminister Ardalan Shekarabi. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Regeringen lyfter fram upphandlingar som ett viktigt verktyg för att nå de nya Globala målen. Det öppnar upp för ökat fokus på mänskliga rättigheter i globala leverantörsled när myndigheter köper in varor och tjänster.

Under måndagens lansering av Sveriges arbete för att nå FN:s 17 nya Globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – poängterade civilminister Ardalan Shekarabi (S) att offentlig upphandling kan användas som ett verktyg i arbetet för att nå målen.

– Vi kommer inom kort att anta en nationell strategi, som sedan kommer att användas av statliga myndigheter när man köper varor och tjänster, så att man beaktar de perspektiv som handlar om social och miljömässig hållbarhet, sa Ardalan Shekarabi i en intervju med Sveriges Radio samma dag.

Swedwatch välkomnar att sociala krav i upphandling lyfts fram som ett centralt verktyg i arbetet med de Globala målen, vilka bland andra handlar om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande och hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

–  Vi hoppas att den nya nationella strategin blir tydlig med att sociala krav ska ställas så att de omfattar mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i globala leverantörsled. Hittills har fokus främst varit krav på arbetsmarknadsåtgärder och kollektivavtal i Sverige, säger Linda Scott Jakobsson, upphandlingsspecialist på Swedwatch.

I ett tidigare remissvar (ladda ner här bredvid) till regeringens nationella upphandlingsstrategi, har Swedwatch tryckt på vikten av sociala hänsyn i ett globalt perspektiv.