Ta makt över maten

ARTIKEL | 4 september 2015
Foto: Supply Chainge

Låga priser gör att egna varumärkesvaror ökar i popularitet. Under hösten deltar Swedwatch i ett EU-samarbete för grönare och mer rättvisa EMV-produkter. Du som konsument kan också bidra.

Trenden är tydlig. De svenska livsmedelsbolagen satsar allt mer på egna märkesvaror – som Icas ”Basic”, Coops ”Prima” och Axfoods ”Eldorado”. Enligt undersökningsföretaget Nielsen utgjorde egna märkesvaror, EMV på branschspråk, 22 procent av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige 2014. För vissa varukategorier som toalettpapper, ris och centralt förpackat kött utgjorde EMV över halva försäljningen.

Kedjorna har ofta högre vinstmarginaler på egna varor och kan därför pressa priserna. Men medan svenska konsumenter gynnas har de som odlar eller förädlar vår mat i utvecklingsländer, och delar av Europa, ofta svårt att försörja sina familjer.

EMV ger de redan starka livsmedelsbolagen ännu större inflytande över bönder och leverantörer som säljer till dem och över re geringar som lyssnar på dem och över konsumenterna. Följaktligen spelar livsmedelskedjorna också en viktig roll i frågor som fattigdom och global orättvisa. Med en ökande marknadskoncentration växer producenternas beroende av återförsäljarna. Medan återförsäljarna säkrar eller ökar sina vinster försämras ofta villkoren längs leverantörskedjan: småskaliga producenter slås ut, och i många utvecklingsländer pågår hänsynslös exploatering av arbetskraft och förorening av miljön.

Under hösten kommer Swedwatch att arbeta med kampanjen ”SupplyChainge” där civila samhällsorganisationer från Europa och det globala syd arbetar för bättre villkor för produktionen av EMV. Som ett led i kampanjen kommer Swedwatch bland annat att granska svensk import av livsmedel från Sydostasien.

Som konsument kan du bidra till SupplyChainge på olika sätt. Gör din röst hörd genom att underteckna ett gemensamt utlåtande för hållbar konsumtion, eller delta i the European Year for Development 2015 som arrangeras över hela Europa.