Riksdagen stryker krav på ILO:s kärnkonventioner i ny upphandlingslag

ARTIKEL | 1 december 2016

Krav på ILO:s kärnkonventioner riskerar att bli frivilligt i den nya upphandlingslagstiftningen efter riksdagens beslut på onsdagen att stryka paragrafer om arbetsrätt. Det skulle innebära ett svek mot arbetstagare i låglöneländer.

Riksdagen röstade på onsdagen om den nya upphandlingslagstiftning som ska börja gälla nästa år. I och med det omsätter Sverige tre EU-direktiv gällande upphandling till egen lagstiftning. Regeringens proposition föreslog att upphandlande myndigheter ska, när så är behövligt, ställa krav på ILO:s kärnkonventioner* om mänskliga rättigheter i arbetslivet, när svensk rätt inte gäller.

– Att ställa krav på ILO:s kärnkonventioner där det behövs är den absoluta miniminivån för vad upphandlande myndigheter kan förväntas göra för att ta socialt ansvar i sina inköp, säger Linda Scott Jakobsson.

Majoriteten i riksdagen gick dock emot regeringens förslag. Den nya lagstiftningen röstades visserligen igenom, men paragraferna som gäller arbetsrätt har strukits, däribland skrivelsen om ILO:s kärnkonventioner. Regeringen får nu återkomma med nya förslag gällande detta och ska föra dialog med de andra partierna om en lösning. Det finns en risk att kravet mjukas upp och att det istället blir frivilligt att ställa krav på ILO:s kärnkonventioner, så som det är idag.

– Debatten om arbetsrätt har framförallt rört villkor gällande löner, arbetstid och semester i Sverige. Att paragrafen om ILO:s kärnkonventioner också stryks är högst beklagligt. Vi hoppas att regeringens nya förslag bevarar ett obligatorium gällande ILO:s kärnkonventioner, säger Linda Scott Jakobsson.

Swedwatch har granskat socialt ansvarstagande inom offentlig upphandling under lång tid och skrivit flera rapporter i ämnet. Rapporten Agents for Change publicerades i november och redogör för goda exempel och brister i svenska upphandlares rutiner kring sociala krav. Swedwatch har också en helpdesk för myndigheter som vill implementera sociala krav i upphandlingsprocessen. LÄNK

*Fakta: ILOs kärnkonventioner.

ILO är FN:s organ för arbetslivsfrågor. ILO:s åtta kärnkonventioner innebär att det inte ska förekomma diskriminering, barn- eller slavarbete samt att arbetstagare ska ha rätt att organisera sig och kollektivt förhandla.