Ny utbildning om MR–risker i värdekedjan

ARTIKEL | 4 mars 2014
Foto: Amy Helene Johansson.

Missa inte Swedwatchs utbildning den 2 april om hur företag kan minimera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter. Vi ger dig kunskap om hur internationella riktlinjer och ramverk omsätts till praktiskt arbete.

Utbildningen, som genomförs i samarbete med Miljöaktuellt, går igenom risker i företags produktion med fokus på mänskliga rättigheter i arbetslivet. Vi tar också upp risker kopplade till miljö och lokalbefolkning.

Vi kopplar teori till praktik, tittar bortom riktlinjer och ramverk och bygger kunskap genom exempel ur verkligheten. Vi talar om inköpsmetoder, klagomålsmekanismer, levnadslön, föreningsfrihet och kundansvar. Men vi tittar även på falluckorna och risker som företag ofta missar, trots goda intentioner.

Swedwatch har genom sina företagsgranskningar och fältstudier en unik inblick i företags påverkan på mänskliga rättigheter och vad intressenterna i produktionsländerna själva anser är viktigt. Vi har granskat ett stort antal företag och branscher i ett 70-tal rapporter. I vårt arbete ger vi konkreta rekommendationer och har dialog med företag, civilsamhällesorganisationer och fackförbund i hela världen.

Clas Ohlsons tidigare informationsdirektör, John Womack (numera konsult på Fogel & Partners), medverkar som talare och berättar om sina erfarenheter från företagets MR-arbete.

Utbildningen riktar sig till företag med leverantörer eller kunder i låglöneländer och/eller högriskmarknader. Den passar alla som stöter på dessa frågeställningar i sitt arbete, till exempel företagsledning, hållbarhetspersonal, inköpsavdelning och/eller kommunikationsansvarig. Inga särskilda förkunskaper krävs.

Efter utbildningen ska deltagarna ha god kännedom om utmaningarna avseende mänskliga rättigheter i olika branscher och hur dessa kan bemötas, samt få kunskaper i aktuella trender och branschinitiativ.

Anmäl dig här!