Natural Fruit i Thailand måste dra tillbaka stämningen mot aktivisten Andy Hall

ARTIKEL | 12 augusti 2014
Människorättsaktivisten Andy Hall på besök i Helsingfors. Foto: Finnwatch 2013

Fängelse och miljonböter hotar en brittisk människorättsaktivist efter att han granskat ananasindustrin i Thailand åt organisationen Finnwatch. Swedwatch ställer sig bakom det internationella uppropet mot rättegången som väntas hållas i Thailand i september.

Att granska företag är inte riskfritt. I februari 2013 stämdes forskaren och människorättsaktivisten Andy Hall av företaget Natural Fruit i Thailand sedan den finska organisationen Finnwatch publicerat rapporten Cheap has a High Price. Rapporten byggde bland annat på intervjuer som genomförts av Andy Hall på uppdrag av Finnwatch, Swedwatchs samarbetspartner sedan flera år.

Granskningen visade att den thailändska ananasleverantören Natural Fruit gjort sig skyldiga till allvarliga kränkningar av sina anställdas mänskliga rättigheter. Intervjuer med anställda på Natural Fruits produktionsanläggningar avslöjade bland annat att företaget konfiskerat migrantarbetares pass och arbetstillstånd. Rapporten visade även att barnarbete förekom på National Fruits fabriker. Flera företag slutade köpa varor från Natural Fruits efter att rapporten publicerats och Natural Fruits stämmer nu Andy Hall i thailändsk domstol för bland annat förtal.

Stämningen mot Andy Hall har uppmärksammats i EU-parlamentet och i finsk och internationell media. Efter uppgiften om att rättegången ska inledas i september har de internationella protesterna tilltagit. Swedwatch deltar nu iuppropet för att stoppa rättegången.

Vi kräver tillsammans med över 100 organisationer, i mer än 20 olika länder, att den Thailändska branschorganisationen för ananasleverantörer, Thai Pineapple Industry Association (TPIA), ska pressa sin medlem Natural Fruit att dra tillbaka stämningen mot Andy Hall.

Se även filmen om det uppmärksammade fallet: Cheap Comes at a High Price