Migrantarbetare i samma båt

ARTIKEL | 10 december 2015
Frukostmötet om charterbolagens ansvar arrangerades av Union-to-Union. Foto: Swedwatch

300 000 svenskar åker till Thailand varje år. Siffran för Dubai är inte lika hög men förväntas tredubblas under de kommande två åren. Charterbolagens ansvar för hotellarbetarnas situation diskuterades under ett frukostmöte.

– Charterbolagen har ett ansvar för mänskliga rättigheter i leverantörskedjan, även i länder där staten inte står för den garantin, säger Olof Björnsson på Swedwatch som skrivit rapporten Shattered Dreams (oktober 2015) om villkor för migrantarbetare på hotell i Dubai, där Ving, Apollo och Fritidsresor hyr in sina resenärer.

Rapporten presenterades under ett frukostmöte den 10:e december tillsammans med en färsk studie gjord av FairAction som granskat samma frågeställningar, men med fokus på Thailand.

Rapporterna visar att det finns många likheter mellan de två länderna. Turistindustrin bygger på till stor del på tillgången till migrantarbetare och situationen för hotellanställda följer ett mönster; långa arbetsdagar utan raster, löner under miniminivån, avsaknad av fackföreningar och inte minst en beroendeställning till arbetsgivarna. I Förenade Arabemiraten, som Dubai tillhör, är uppehållstillståndet till exempel kopplat till arbetsgivaren, vilket gör det omöjligt för en hotellstädare att byta jobb utan arbetsgivarens medgivande.

Amanda Söderlund som författat Fair Actions rapport påpekar dessutom att underleverantörerna – de som förser hotellen med mat eller tvättar lakanen – ofta har det ännu sämre. Enligt Söderlund är minimilönen i Thailand långt ifrån en levnadslön och nio av tio underleverantörer har inte ens en lön på miniminivån.

Den underliggande frågan för frukostmötet var de svenska charterföretagens ansvar. Ving, Apollo och Fritidsresor har alla papper på att de ska följa nationell lagstiftning och internationella konventioner. Men resultaten i rapporterna avslöjar brister i uppföljningen. Uppförandekoderna efterlevs uppenbarligen inte och eftersom problematiken kring migrantarbetare inte är okänd hade seriösa riskanalyser pekat på vikten av just uppföljning.

– Man kan inte kräva av bolagen att de ska starta fackföreningar, men man kan kräva av dem att de ska se problemen och arbeta mot en lösning, menar Björnsson. Det är ett långsiktigt arbete och det går inte att lägga ansvaret på de enskilda turisterna, avslutar han.