Locket på i Kambodja och Bangladesh

ARTIKEL | 9 januari 2014
Kambodjanska arbetare drabbar samman med polis under en löneprotest i Phonm Penh den 3 januari 2014.

Det politiska läget i Kambodja och Bangladesh har hårdnat och drabbar textilarbetare som värnar sina rättigheter. Swedwatch summerar 2013 som ett svart år för textilarbetare i Sydasien.

Rana Plaza-kollapsen i april med över 1100 döda, tygfabriken Azwad som dödade minst sju personer i oktober och en brand på Standard Group i november – olyckorna har avlöst varandra i Bangladesh under 2013. Rana Plaza ledde förvisso till en historisk internationell mobilisering bland köpande textilföretag. Det europeiska avtalet ”the Accord” och det amerikanska ”the Alliance” har samlat nära 130 klädföretag som binder sig att investera i förbättringar i brand- och byggsäkerhet.

I slutet av 2013 tog dock politiska spänningar överhand i både Kambodja och Bangladesh.

I båda länderna har myndigheterna slagit ner hårt mot protester för högre löner den senaste tiden. Förtrycket mot protester är en tragisk utveckling i länder där arbetare kämpar för sin rätt att organisera sig och förhandla sina villkor.

I Kambodja har 350 000 arbetare strejkat med krav på högre löner och hundratals fabriker tvingades stänga. Textilarbetarnas fackföreningar har gått ihop med regeringsmotståndare i en löst sammansatt koalition, ledd av oppositionspartiet CNRP. Kravet är att premiärminister Hun Sen avgår, efter anklagelser om fusk i senaste valet.

I början av januari dödades minst fyra strejkande och ett 20-tal skadades när polisen sköt skarpt mot demonstranter. Arbetsgivarorganisationen GMAC begärde dessutom att kambodjanska regeringen skulle gå ut hårdare mot fackföreningarna och deras strejkande medlemmar.

Det politiska läget i Bangladesh har hamnat i brant utförsbacke sedan ett halvår. Värst har valupptakten varit, sedan oktober har drygt 100 människor dött till följd av bilbomber och polisvåld. Under hela året gick 71 arbetsdagar förlorade på grund av driftstopp och blockader och industrin beräknas ha förlorat 20 miljoner dollar på grund av vägblockader och politiskt våld.

Men polismyndigheterna har även slagit ner hårt även mot fredliga demonstrationer för högre löner och rätten att organisera sig. Nu fruktar många att den nya minimilönen som infördes i december inte kommer att betalas ut i januari.

Human Rights Watch kräver nu att det internationella samfundet sätter press på Bangladeshs regering och myndigheter att sluta arrestera människor godtyckligt.

Swedwatch kommer att följa utvecklingen i båda länderna och iaktta de svenska företagens och den svenska regeringens ageranden.