Krav på ökad säkerhet efter fabriksexplosion i Bangladesh

ARTIKEL | 6 juli 2017

Säkerhetsavtalet Accord måste stärkas och breddas. Det kräver globala fackföreningar och organisationer efter att 13 personer omkommit i en explosion Bangladesh, i en fabrik som tillverkar kläder åt bland annat Lindex.

Globala fackföreningar och civilsamhällesorganisationer kräver utökad säkerhet för arbetstagare i textilindustrin i Bangladesh, efter att en ångpanneexplosion kostat 13 människor livet och skadat över 50 på klädfabriken Multilabs Ltd som har flera kunder i Europa, däribland Lindex.
Fabriken omfattades av brand- och säkerhetsavtalet Bangladesh Accord on Fire and Building Safety, som syftar till att öka säkerheten för arbetstagare i landets textilbransch, och hade genomgått en inspektion av Accords ingenjörer.
Accord-avtalet omfattar dock inte inspektion av ångpannor. Dessa ska kontrolleras av landets regering, men enligt den bangladeshiska tidningen The Daily Star är bristen på statliga inspektörer stor – för närvarande ska 6 inspektörer årligen inspektera 5000 ångpannor.
Ett annat problem är att de som arbetar med ångpannorna ofta saknar adekvat utbildning vilket ökar risken för olyckor.
”Det finns fortfarande enormt mycket att göra för att förbättra säkerheten i den bangladeshiska klädindustrin. Den här tragedin visar på behovet av fortsatt arbete av Bangladesh Accord. Fackrepresentanter kommer att kräva att avtalet omfattas till att inkludera säkerhet för ångpannor så fort som möjligt”, skriver den globala fackfederationen Industri All på sin hemsida.
Flera organisationer, däribland Clean Clothes Campaign, ställer även de krav på att Accord-avtalet breddas.
”Utöver problemet med ångpannor måste Accord adressera andra säkerhetsrisker som orsakar olyckor, skador och dödsfall i textilfabriker men som inte omfattas av avtalet, såsom defekter på generatorer, gasledningar och transporthissar”, skriver organisationen i ett uttalande.
Swedwatch har länge följt textilindustrin i Bangladesh och välkomnar alla initiativ för att stärka arbetstagares rättigheter, säkerhet och för kapacitetsstärkande insatser, bland annat inom arbetsmiljö och hantering av fabriksutrustning såsom ångpannor.
Accord är ett femårigt juridiskt bindande avtal som skapades efter katastrofen i Rana Plaza 2013, även det i Bangladesh, där över 1100 människor omkom när en fabriksbyggnad kollapsade. Flera svenska klädföretag har ingått ett Accordavtal med sina leverantörer i Bangladesh. Avtalet har nyligen förlängts med tre år efter att det ursprungliga avtalet skulle gå ut under 2018. Det nya avtalet ska ytterligare skydda arbetstagares rättigheter och säkerhet.