Exportstrategin testas i praktiken

ARTIKEL | 6 oktober 2015
Foto: Flickr

Veckans svenska affärsdelegation till Saudiarabien borde vara ett lysande tillfälle för regeringen att demonstrera hur exportstrategin hanterar dialogen kring företagande och mänskliga rättigheter, i praktiken.

Under veckan befinner sig runt 25 näringslivsrepresentanter på en svensk affärsdelegation i Saudiarabien ledd av Näringsdepartementet och Stockholms Handelskammare. Tillsammans med Oscar Stenström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg, och Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare, träffar svenska företagsledare saudiska affärsmän.På tisdagen invigdes ett svenskt-saudiskt affärsråd där företag från Sverige och Saudiarabien ska kunna träffas, diskutera det ekonomiska läget och matcha affärslösningar.

I höstas krävde Marcus Wallenberg på SvD:s debattsida att Sverige skulle förlänga det militära Saudiavtalet. I den broschyr som presenterar deltagarna i veckans delegation skriver han och Maria Rankka i förordet att besöket är ”ytterligare ett viktigt steg i den svensk-saudiska resan som är värt att firas och som förhoppningsvis kommer att föra oss ännu närmare i framtiden”. Bland företagen i delegationen finns bland annat Saab. De marknadsför sig till den saudiska marknaden som ”Skandinaviens ledande försvarsindustri, med spjutspetsprodukter som Gripen, modern radar- och sensorteknologi, markstridssystem, trafikledningslösningar och nyligen förvärvade Saab Kockums med världsledande lösningar för u-båtar och andra sjöstridsprodukter.” Övriga företag i delegationen är exempelvis Volvo, Ericsson, ABB, Atlas Copco, EF Education och Midroc.

I Sveriges nyligen lanserade exportstrategi är Saudiarabien ett prioriterat land. I strategin står: ”Kontakter och handel mellan människor och länder är bra och gynnar värden som demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och en bättre miljö. De länder som vi har handel med kan vi också föra dialog med.” Veckans affärsdelegation borde därför vara ett lysande tillfälle för regeringen att demonstrera hur den nya exportstrategin i praktiken hanterar dialogen kring företagande och mänskliga rättigheter med ett av världens mest repressiva länder.

Mot bakgrund av den senaste tidens uppmärksammade rapporter om den saudiska regimens människorättskränkningar frågade Swedwatch därför Oscar Stenström om något av de kontroversiella fall, som den stundande halshuggningen och korsfästelsen av 21-åriga människorättsaktivisten Ali al-Nimr samt piskningen av bloggaren Raif Badawi, som fördömts av statsledare världen över har tagits upp med de saudiska ministrarna. Svaret är nej. Förklaringen är att människorättskontroverser togs upp vid ett tidigare tillfälle, av en EU-representant som besökte kungadömet. Vidare är enligt Stenström ingen av deltagarna där i egenskap av människorättsexpert. Däremot är företagsledarna “välbriefade om situationen”. Det förklaras också att ingen av näringsledarna, förutom Marcus Wallenberg, följer med på de möten som förs med saudiska ministrar. Delegationen ska dock lyfta frågor om jämställdhet och miljö.

Swedwatch ställde tidigare i veckan frågan ”Vem vill förklara för Ali al-Nimr vad Sverige menar med att stå upp för mänskliga rättigheter på tillväxtmarknader som Saudiarabien?”. Frågan hänger kvar i luften – på vilket sätt bidrar Sverige till demokrati och efterlevnaden av mänskliga rättigheter i Saudiarabien genom exempelvis det nya svensk-saudiska affärsrådet?

– De förväntade effekterna bör följas upp systematiskt och transparent. Annars är risken att delegationen enbart framstår som ett försök att sälja svenska produkter, däribland krigsmateriel, till ett land som Sveriges utrikesminister tidigare i år beskrev som en grym diktatur med medeltida straffmetoder, säger Henrik Fröjmark, tf kanslichef på Swedwatch.