Dålig prognos för bärplockare i sommar

ARTIKEL | 24 juni 2014
Kläder på tork i skogarna vid Mehedeby 2013. Foto: Mats Wingborg

Efterfrågan på blåbär och bärplockare är liten i år och det finns risk för tuffa villkor i skogarna i sommar.

Hittills i år har åtta svenska bärplockarföretag ansökt till Migrationsverket om att sammantaget få ta hit 3 346 thailändska bärplockare. Det är en rejäl minskning jämfört med i fjol då 6 198 thailändska bärplockare fick tillstånd att arbeta i Sverige.

Migrationsverket har i skrivande stund beviljat 2 720 av de inkomna ansökningarna. Inga har blivit avslagna, men resterande är under behandling. Det företag som fått flest ansökningar beviljade är Norrskensbär med bas i Jörn i Västerbotten, totalt får man ta hit 762 plockare. Det kan fortfarande komma in ytterligare ansökningar, men de brukar sällan komma så sent under året.

En orsak till minskningen av antalet plockare är att grossisterna har kvar nedfrysta blåbär från förra säsongen. Både 2012 och 2013 var det gott om blåbär i norra Sverige och det bedrevs en omfattande kommersiell plockning. De grossister i Sverige, Finland och Baltikum som köpte upp bären har helt enkelt inte kunnat få avsättning för alla. Detta har lett till att de svenska bärplockarföretagen blivit mer försiktiga, de är helt enkelt oroliga för att inte kunna sälja alla bär vidare eller att priset ska pressas ned.

En annan orsak till att det blir färre thailändska plockare i år kan vara förra årets skandal med de 500 thailändska bärplockarna som aldrig fick ut någon lön. I år kommer Migrationsverket att kontrollera företagen mer noga och Kommunal har tagit fram ett nytt kollektivavtal och avsatt extra resurser för att granska villkoren för arbetarna.

I Sverige finns två system för kommersiell plockning av vilda bär. Utöver anställda plockare finns så kallade fria plockare som säljer bär direkt till så kallade bäruppköp. När antalet anställda plockare minskar är det troligt att de fria plockarna ökar istället. Men villkoren för dem kan bli tuffa under sommaren 2014. Det finns kvar mycket bär i grossisternas frysar och det ser ut att bli gott om blåbär i år. Dessa två faktorer ihop kan leda till att priset på bär pressas nedåt och att det bli svårt att få en dräglig inkomst på bärplockning.

Swedwatch har skrivit sju rapporter om blåbärsplockarna i Sverige. Alla finns att ladda ner här på hemsidan. Den senaste är i pocketformat och går att beställa, maila info@swedwatch.org

För ytterligare information, kontakta journalist Mats Wingborg, 070-774 37 22.