Anpassa kraven vid IT-inköp

ARTIKEL | 7 oktober 2015

Tvångsarbete, olaglig övertid och irrelevanta arbetsuppgifter. Det drabbar kinesiska studenter som tillverkar servrar för Dell, Lenovo och HP, enligt en ny rapport av Danwatch. IT-upphandlare bör anpassa kravspecifikationerna därefter.

Unga kineser som studerar bokföring eller företagsekonomi tvingas arbeta på elektronikfabriker som ”praktik” inom sina utbildningar. Ofta är arbetsuppgifterna helt irrelevanta för utbildningen, men om studenterna vägrar blir de utan examen. Det är också vanligt att studenterna arbetar övertid och nattskift, något som inte är tillåtet enligt kinesisk arbetslagstiftning. Det visar studien ”Servants of Servers” som Swedwatchs motsvarighet i Danmark, Danwatch, publicerade i veckan.

Det är svårt att uppskatta hur mycket svenska myndigheter lägger på inköp av datorer och servrar från Kina, men IT-branschen omsatta totalt 48 miljarder kronor på den offentliga marknaden 2013.* Danwatchs granskning, som nu fått den danska statliga inköpscentralen att agera i frågan, belyser återigen vikten av att upphandlande myndigheter ställer sociala krav på mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljö i sina upphandlingar, och följer upp dem. Det är något som EU:s nya upphandlingsdirektiv också förespråkar.

Granskningen visar också att det inte räcker att enbart ställa krav på att ILO:s åtta kärnkonventioner efterlevs av leverantörerna. Upphandlande myndigheter bör göra riskanalyser för att identifiera arbetsrelaterade problem och kränkningar av mänskliga rättigheter i leverantörsleden, och skräddarsy kravspecifikationerna därefter.

Electronics Watch är ett nytt initiativ för att granska arbetsvillkor inom IT-branschen åt offentliga inköpare. Se filmen om problematiken bakom och hur Electronics Watch arbetar.

* Enligt Dagens Samhälle nr 40 2014.