Anmälan till OPIC om Buchanan Renewables i Liberia

ARTIKEL | 23 januari 2014
Kvar i Liberia finns ogräsbevuxen mark och bönder som förlorat din försörjning. Foto:SOMO

Lokalbefolkningen i Liberia anmäler den amerikanska långivaren OPIC för missförhållanden i samband med ett biobränsleprojekt som Swedwatch har granskat tidigare, och där Vattenfall och Swedfund var minoritetsägare.

Enligt anmälan, som undertecknas av representanter för lokala bönder, träkolsproducenter och tidigare anställda av Buchanan Renewables, har projektet lett till försvårade inkomstmöjligheter, arbetsskador, sexuella övergrepp och förorenat vatten.

Anmälan har lämnats in av den liberianska organisationen Green Advocates och den amerikanska organisationen Accountability Counsel till OPIC (Overseas Private Investment Corporation). I anmälan efterfrågas en formell utredning och kompensation för de negativa konsekvenser som lokalbefolkningen i Liberia upplevt till följd av Buchanan Renewables verksamhet i landet.

Amerikanska OPIC finansierade Buchanan Renewables biomassaprojekt i Liberia med lån på över 200 miljoner dollar. Vattenfall och Swedfund var minoritetsägare i projektet från maj 2010 när de köpte 30 procent av aktierna i Buchanan Renewables Fuel. De lämnade projektet av affärsmässiga skäl i maj 2012 vilket de fick stark kritik för i svenska medier och av Swedwatch. Därefter lades hela projektet ner.

En av slutsatserna i Cut and Run som Swedwatch publicerade i mars 2013 i samarbete med Green Advocates och den holländska organisationen SOMO, var att företagen saknat exitstrategier för att minska de negativa följderna som projektet fått för lokalbefolkningen vilket bör vara en del av due diligence processen enligt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Se filmen med intervjuer med lokalbefolkningen.

Läs rapporten Cut and Run.