År 2017 mörkt för MR-försvarare – rapport

ARTIKEL | 26 januari 2018

Enligt en ny rapport från organisationen Front Line Defenders mördades 312 människorättsförsvarare under 2017. Majoriteten arbetade med att försvara rätten till mark- och naturresurser som hotats av megaprojekt och utvinningsindustrier. Situationen var värst i Latinamerika.

Årsrapporten redovisar fall i 27 olika länder, men 80 procent av morden skedde i fyra av länderna; Colombia, Brasilien, Mexiko och Filippinerna. I 67 procent av fallen arbetade den som mördades med att försvara rätten till mark, miljö eller ursprungsfolks intressen som stått i konflikt med storföretags verksamhet. Av de undersökta fallen resulterade endast 12 procent i att misstänkta kunde gripas.

Rapporten visar även att antalet mord har ökat. Enligt Front Line Defenders rapport för 2016 dödades 281 människorättsförsvarare i 25 länder det året. Organisationen konstaterar samtidigt att allt fler människor engagerar sig för att försvara sina rättigheter.

Rapporten beskriver även olika typer av repressalier som drabbade människorättsförsvarare globalt 2017. De vanligaste formerna utgjordes av försök till att kriminalisera människorättsförsvararna arbete genom smutskastningskampanjer och grundlösa stämningar.

I Colombia har fredsavtalet mellan FARC-gerillan och regeringen paradoxalt nog lett till att antalet mord på människorättsförsvarare ökat. I en majoritet av fallen misstänks paramilitära grupper, som i vissa områden fått ökat inflytande när gerillan dragit sig tillbaka, ligga bakom.

FN definierar människorättsförsvarare som personer som ensamt eller i grupp står upp för sin övertygelse om alla människors fri- och rättigheter och gör en fredlig insats för dessa. Företag har ett ansvar att hantera och förebygga risker för mänskliga rättigheter i alla delar av sin verksamhet. Många företag känner inte till hur deras verksamhet påverkar situationen för människorättsförsvarare. Mer information om företag och människorättsförsvarare finns att läsa här.