Swedwatchs styrelse och medlemsorganisationer

Swedwatchs styrelse utgörs av representanter från våra medlemsorganisationer.

Svenska kyrkan: Per Söderberg (ordförande)
Diakonia: Åsa Beckius (vice ordförande)
Afrikagrupperna
: Maria Larsson
Fair Action: Ulrika Urey
Naturskyddsföreningen: Victor Åström
Latinamerikagrupperna: Marlene Sosa Mercado

Styrelsen är bland annat ansvarig för att ta fram och godkänna olika policydokument, till exempel Swedwatchs miljöpolicy, jämställdhetspolicy och policy för eget kapital. I Swedwatchs stadgar kan du läsa mer om styrelsens ansvarsområden.