Medlemsorganisationer

Nedan kan du läsa mer om våra medlemsorganisationer.

Afrikagrupperna

Afrikagrupperna arbetar med partnerorganisationer in södra Afrika och med informations- och påverkansarbete i Sverige. Huvudsakliga fokusområden är handel, naturresurser och matsäkerhet samt HIV och SRHR.

Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för en hållbar och rättvis värld tillsammans med folkrörelser i Latinamerika. Organisationen arbetar i Sverige för att lyfta samarbetsorganisationernas frågor och svenska aktörers agerande i Latinamerika.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkans internationella arbete arbetar bland annat med rätten till mat och vatten, situationen i konfliktområden samt respekt för mänskliga rättigheter, och har partnerorganisationer i cirka 25 länder i Central- och Sydamerika, Asien, Afrika och Mellanöstern.

Diakonia

Diakonia arbetar med långsiktigt utvecklingsbistånd i drygt 30 länder i Afrika, Latinamerika, Asien och Mellanöstern/Nordafrika och har även verksamhet i Sverige. Diakonias fokusområden är mänskliga rättigheter, demokrati, social och ekonomisk rättvisa, jämställdhet samt konflikt och rättvisa.

Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen är en miljöorganisation som samarbetar med över 60 andra miljöorganisationer över hela världen, bland annat med frågor som rör skog, jordbruk, klimat, marina ekosystem och fiske.

Fair Action

Fair Action är en ideell förening som arbetar för att få företag att ta ansvar för sin påverkan på människor och miljö. Organisationen granskar hur varor och tjänster är producerade och verkar för att få företag att förbättra arbetsvillkor och betala levnadslöner.