Workshop: Sociala krav i offentlig upphandling

ARTIKEL | 6 september 2017

Varor som upphandlas i Sverige riskerar att framställas på ett sätt som bryter mot konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Välkommen till en workshop om praktisk tillämpning av social kravställan i offentlig upphandling.

Många varor som upphandlas i Sverige riskerar att framställas på ett sätt som bryter mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter och arbetsrätt. Genom att ställa sociala krav och följa upp dem kan villkoren för arbetstagare längs leverantörskedjorna förbättras. Vilka möjligheter och metoder finns för att ställa sociala krav och hur kan upphandlande myndigheter arbeta systematiskt med uppföljning?

Välkommen till en workshop om praktisk tillämpning av social kravställan i offentlig upphandling med fokus på mänskliga rättigheter!

Läs mer och anmäl dig i dokumentet till höger.

Obs! Nytt datum: 10 november 2017 kl. 9-16.30