Experttjänster och höstens utbildningar

ARTIKEL | 19 oktober 2017

Swedwatch erbjuder olika typer av experttjänster som rör företagsansvar, såsom research, utbildningar och föredrag. Vi har erfarenhet från verkliga case världen över, och kunskap om internationella och inhemska regler kring företags och staters ansvar för mänskliga rättigheter och miljö.

Vi har kompetens inom flera branscher och deras specifika risker samt inom hållbara leverantörsled, konsumtion, upphandling och sociala och miljömässiga risker. Våra tjänster riktar sig till offentlig och ideell sektor men vi genomför även vissa utbildningar åt privat sektor.

Research och analys
Swedwatch har lång och bred erfarenhet av att utföra balanserade, oberoende och grundliga granskningar. Vi kan genomföra riskanalyser eller förstudier på material, branscher, länder, avtalsområden eller inköp. I vår research träffar vi framför allt både arbetstagare och leverantörer men även olika intresseorganisationer för att skapa oss en helhetsbild och förståelse av ett företags påverkan, både inom och utanför fabriker, odlingar och gruvor.

Utbildningar och föredrag
Swedwatch erbjuder både öppna och skräddarsydda utbildningar i form av hel- och halvdagskurser, workshops och föredrag. Vi kan ge verktyg och kunskap om hur man konkret kan hantera risker för kränkningar av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled, och hur man som inköpare eller enskild konsument kan agera mer hållbart.

Swedwatch kan också moderera paneler och fungera som processledare vid interna och externa evenemang eller möten.

Några av våra utbildningar:

Sociala krav i offentlig upphandling – hur gör vi?
En genomgång av risker i leverantörsleden, upphandlingslagstiftningen, samt hur krav kan ställas och följas upp för att få effekt. Praktiskt upplägg med tid för övningar och diskussion.

Företagsansvar och mänskliga rättigheter i praktiken

Vad innebär det att ha verksamhet i högriskländer och vad kan företag göra för att minska risken för kränkningar av mänskliga rättigheter? En översikt av mänskliga rättigheter, internationella ramverk och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP).

Ställ krav på mänskliga rättigheter på jobbet

Vilka risker finns i din organisations inköp och hur kan du som anställd i offentlig och ideell sektor påverka din organisations inköp till att bli mer hållbara?
Kontakta utbildningsansvarig för mer information.

Utbildningens inriktning och form kan anpassas utifrån uppdragsgivarens önskemål.