Swedwatch utbildar MR-försvarare i Sierra Leone

ARTIKEL | 20 november 2017

I samband med att rapporten “No Business, No rights” lanserades i Sierra Leone, arrangerade Swedwatch och den nationella organisationen Human Rights Defenders Network (HRDN) en tvådagsutbildning i huvudstaden Freetown.

Syftet med utbildningen var att stärka kapaciteten hos  människorättsförsvarare i rapportering och bevakning av människorättskränkningar kopplade till företags verksamhet. Medverkande deltagare kom både från Sierra Leone och Liberia.

Utbildningen anordnades som en del av Swedwatchs arbete med att stärka kapaciteten hos lokala människorättsförsvarare att bevaka företag, samt att öka kunskapen kring internationella ramverk såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. I utbildningen ingick även praktisk rådgivning kring hur efterforskningar av företags verksamhet kan planeras och genomföras, inklusive riskbedömningar för människorättsförsvarare som engagerar sig i den typen av arbete.

Civilsamhället och människorättsförsvarare spelar en avgörande roll i att hålla företag, investerare och stater ansvariga för kränkningar av mänskliga rättigheter. Människorättsförsvarare i Sierra Leone, särskilt de som engagerar sig i påverkansarbete kring markrättigheter i relation till företags verksamhet, har under senare år utsatts för hot och attacker i allt högre grad. Under 2015 etablerade landets människorättskommission en enhet med syfte att fokusera på konflikter mellan företag och lokalsamhällen.

Kommissionen och civilsamhället verkar nu för att en nationell handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter (NAP) ska tas fram i landet. Under utbildningen hölls därför gruppdiskussioner i syfte att kartlägga de frågor som vore mest angelägna för en NAP att adressera.