Swedwatch i upprop för rättvist guld och diamanter

ARTIKEL | 8 februari 2018

Swedwatch är en av 29 aktörer som inför Alla hjärtans dag uppmanar smyckesindustrin till ökad transparens och ansvarstagande för mänskliga rättigheter. Uppropet är del av kampanjen #behindthebling som initierats av Human Rights Watch.

Uppropet, Behind the Shine, är en del av kampanjen #behindthebling som inför Alla hjärtans dag den 14 februari riktar ljuset mot de allvarliga människorättskränkningar som kan förekomma vid utvinningen av guld och diamanter i länder som Centralafrikanska Republiken, Filippinerna och Demokratiska republiken Kongo.

Barnarbete samt negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljö är några av de problem som lyfts fram av Human Rights Watch, som även granskat hur några av världens mest kända smyckesföretag adresserar problemen i rapporten The hidden cost of jewelery. Granskningen visade att även om en del företag tagit viktiga steg i rätt riktning, kunde nästan inget av dem identifiera de specifika gruvor som deras guld och diamanter kommer ifrån, eller under vilka förhållanden det utvunnits. De flesta företagen i granskningen brast i efterlevnad av internationella ramverk såsom FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Swedwatch beskrev en snarlik problematik i rapporten Childhood Lost, 2016. Rapporten byggde på en fältstudie i Demokratiska republiken Kongo, som visade på omfattande barnarbete och svåra levnadsförhållanden för befolkningen i gruvområdena. Studiens resultat pekade också på brister i spårbarheten av diamanters ursprung, och enkäter med svenska smyckesföretag indikerade att deras tillämpning av internationella ramverk och riktlinjer, särskilt vad gäller så kallad ”human rights due diligence”, var låg. Rapporten rekommenderade företagen att införa due diligence-rutiner för att upptäcka och förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter i sina leverantörsled och att använda sig av verktyg som redan finns, utvecklade av FN och OECD, för att motverka barnarbete och andra kränkningar.

I dialogen med smyckesföretagen hänvisade de flesta till den så kallade Kimberleyprocessen, en certifiering av diamanter. Kimberleyprocessen är dock internationellt kritiserad för sina brister, bland annat då den saknar kriterier för att säkerställa att kränkningar av mänskliga rättigheter ej förekommit vid utvinning av de diamanter som certifieras.