Hållbar kapitalförvaltning lyftes i Almedalen

ARTIKEL | 5 juli 2018

Vågar kapitalförvaltare tänka i nya banor gällande affärsmodeller och incitamentssystem? Det var en av frågorna till Swedwatch och andra paneldeltagare vid Agenda 2030-delegationens seminarium ”Hållbarhet och lönsamhet – Kapitalförvaltningens betydelse i omställningen till ett mer hållbart samhälle” i Almedalen.

Finanssektorn har en viktig roll i arbetet för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och för uppfyllandet av Parisavtalet. Så vad kan kapitalförvaltare och andra finansaktörer göra för att ta sin del av ansvaret? Vid ett seminarium som arrangerades av Agenda 2030-delegationen och modererades av dess ordförande Ingrid Pettersson medverkade förutom Swedwatchs medarbetare Frida Arounsavath även Liza Jonsson, vd för Swedbank Robur, Jens Henriksson, vd för Folksam och Klas Eklund, senior economist vid Mannheimer Swartling.

Se hela seminariet i repris.