Endagsutbildning: Företag och mänskliga rättigheter

ARTIKEL | 6 september 2017

Vad förväntas av företag när det kommer till att respektera mänskliga rättigheter i globala leverantörsled? Hur kan företag påverka och vara en kraft för positiv förändring? Välkommen på en heldagsutbildning om företag och mänskliga rättigheter.

Förväntningarna på att ett företag ska respektera mänskliga rättigheter i alla delar av verksamheten har ökat under senare tid. Instrument som FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter och Sveriges nya redovisningslagstiftning understryker detta ansvar. Men vad innebär det i praktiken? Hur kan svenska företag rent konkret verka för att mänskliga rättigheter respekteras i globala leverantörsled?

Välkommen till en heldagsutbildning i företagsansvar och mänskliga rättigheter.

Tid och plats: Stockholm 28 november 2017 kl. 9-16.30

Läs mer och anmäl dig i dokumentet till höger.