CSO:er, stater och företag samlades i Genève

ARTIKEL | 5 december 2017

Över 2 000 representanter från civilsamhälle, stater, FN-organ och företag samlades i slutet av november i Genève för ”Forum on Business and Human Rights”, världens största årliga konferens om företag och mänskliga rättigheter.  

Konferensen, som i år pågick i tre dagar, innehöll över 60 paneldebatter och seminarier som relaterade till de tre pelarna i FN:s vägledande principer; skydda, respektera och tillgång till gottgörelse, samt till aktuella frågeställningar som rör företagens ansvar för mänskliga rättigheter.

Swedwatch medverkade vid årets forum, som hade huvudtemat “Realizing Access to Effective Remedy”. Frågan om kompensation för de som påverkats negativt av företags verksamhet har varit i centrum för flera Swedwatch-rapporter, bland annat i No Business, No Rights som publicerades under hösten.

Läs mer om Forum on Business and Human Rights här