Swedwatch-lansering i Sierra Leone sammanför civilsamhälle och beslutsfattare

ARTIKEL | 20 november 2017

Den 17 november lanserade Swedwatch rapporten ”No Business, no rights” i Freetown, Sierra Leone. Vid lanseringen medverkade bland andra representanter från civilsamhälle, myndigheter, departement och landets människorättskommission.

Lanseringen och tillhörande paneldiskussion samlade experter inom mänskliga rättigheter, gruvindustri och jordbruk från både Sierra Leone och Liberia. Representanter från landets departement för jord-, skogsbruk och matsäkerhet medverkade liksom Sierra Leones nationella gruvmyndighet, organisationen Women on Mining och Sierra Leone Network on the Rights to Food.

Swedwatchs rapport ”No business, no rights” beskriver hur lokalsamhällen i Sierra Leone drabbades när projektet Addax Bioenergy gick i stå, och konsekvenserna av att biståndsaktören Swedfund och dess holländska motsvarigheten FMO drog sig ur projektet. Trots att lokalsamhällena uttryckte oro kring matsäkerheten, vidtog varken Swedfund eller FMO några åtgärder för att garantera att lokalsamhällenas rättigheter respekterades.

Addax-fallet illustrerar några av de problem som kan uppstå när stora markrelaterade projekt stannar av eller stängs ned, och där lokalsamhällen lämnas med få andra försörjningsmöjligheter och riskerar att få sina mänskliga rättigheter kränkta. Sådana risker tas sällan i beaktande av investerare.

Under lanseringen blev det tydligt att de problem rapporten tar upp inte är isolerade, utan att samhällen över hela Sierra Leone och Liberia stått inför liknande utmaningar. Representanter från Women on Mining underströk dessutom att kvinnor är särskilt utsatta när det uppstår problem med matsäkerhet eftersom de drabbas värst när mark och vatten försvinner.

Flera i panelen försäkrade att rapportens slutsatser skulle tas vidare i deras arbete. Dessutom lyftes behovet av utökad granskning. Panelen gjorde även åtaganden om att öka samarbetet mellan civilsamhälle, regering och miljömyndigheter.

Lanseringen föregicks av en två dagars utbildning om företag och mänskliga rättigheter, arrangerad av Swedwatch och den lokala organisationen Human Rights Defenders Network (HRDN) som även medverkade vid lanseringen.