Vi som jobbar på Swedwatch

Alice Blondel
Kanslichef
+46(0)8 525 203 71
alice@swedwatch.org

Alice har lång erfarenhet av påverkansarbete och av att leda utredningar. Hennes specialområden är klimatfrågor, mänskliga rättigheter och konflikter relaterade till naturresurser. Alice har en akademisk bakgrund inom internationellt humanitärt bistånd och utvecklingsfrågor.

Anna Åkerblom
Researcher
+46 (0)8 525 203 74
anna@swedwatch.org

Anna är jurist med inriktning mot företagsansvar, miljörätt och mänskliga rättigheter. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetskonsult och har flerårig erfarenhet av strategisk rådgivning kring och granskning av företags, myndigheters och organisationers hållbarhetsarbete. Anna har även arbetat på domstol och som journalist med fokus på myndighetsbevakning.

Jenny Haraldsson Molin
Kommunikationsansvarig
+46 (0)8 525 203 75
jenny@swedwatch.org

Jenny har arbetat i flera år med kommunikation, påverkansarbete och opinionsbildning med fokus på utvecklings- och rättighetsfrågor. Hon har även arbetat som journalist, med inrikespolitik som främsta bevakningsområde. Jenny har en akademisk bakgrund inom nationalekonomi och utvecklingsstudier.

Julia Hale
Ekonomi- och administrationsansvarig
+46 (0)8 525 203 72
julia@swedwatch.org

Julia arbetar med ekonomi, administration och HR på Swedwatch. Hon har en internationell examen inom politik och internationella relationer och har deltagit i flera av Swedwatchs granskningar och företagsdialoger.

Kalle Bergbom
Rapportchef
+46 (0)8 525 203 73
kalle@swedwatch.org

Kalle är journalist och har länge granskat ämnen som berör etniska minoriteter, migrationsfrågor, mänskliga rättigheter och trafficking. Han har tidigare arbetat och bott i Latinamerika och Sydostasien.

Linda Scott Jakobsson
Researcher
+46 (0)8 525 203 80
linda@swedwatch.org

Linda är journalist och statsvetare med specialinriktning på offentlig upphandling. Hon har flera års erfarenhet av att utveckla och ställa etiska krav i kommunala upphandlingar samt granska leverantörer till offentlig verksamhet med fokus på socialt ansvarstagande i produktionsleden.

Malena Wåhlin
Researcher
+46 (0)8 525 203 76
malena@swedwatch.org

Malena har flera års erfarenhet av företagsgranskningar på Swedwatch. Hennes specialområden är markrättigheter, ursprungsfolks rättigheter och företagsansvar i konflikt- och högriskområden. Hon har läst globala utvecklingsstudier och journalistik och har tidigare bott och arbetat i Latinamerika.

Olof Björnsson
Researcher
+46 (0)8 525 203 77
olof@swedwatch.org

Olof är tidigare journalist med erfarenhet från bland annat Mellanöstern och Nordafrika. Som researcher på Swedwatch har han arbetat med migrantarbetares rättigheter i Gulfländerna och företags ansvar vid verksamhet i konfliktzoner.

Sanjida Shamsher Elora
Researcher
+46 (0)8 525 203 79
sanjida@swedwatch.org

Sanjidas specialområden är textilindustrin och matsäkerhet. Hon har tidigare arbetat i Bangladesh med frågor som rör fattigdomsbekämpning, kvinnors rättigheter, barnarbete och klimat- och miljörätt. Hon har studerat geografi, samhällsplanering och utvecklingsstudier.

Therese Sjöström
Researcher
+46 (0)8 525 203 81
therese@swedwatch.org

Therese är statsvetare och fokuserar på mänskliga rättigheter i komplexa miljöer, framförallt där konflikt och gruvprojekt sammanfaller. På Swedwatch har Therese gjort research i DR Kongo, Myanmar, Zambia och Brasilien. Under de 12 år som hon har arbetat med mänskliga rättigheter har Therese bland annat varit verksam inom ansvarsfulla investeringar, ursprungsfolks rättigheter, internflyktingar och könsbaserat våld, och tjänstgjort i konfliktområden i Colombia, Guatemala och Mexiko.